Xu Hướng 9/2023 # Sử Dụng Publisher Confirm Trong Rabbitmq # Top 9 Xem Nhiều | Eaom.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Sử Dụng Publisher Confirm Trong Rabbitmq # Top 9 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Sử Dụng Publisher Confirm Trong Rabbitmq được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Eaom.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Bài viết được sự cho phép của tác giả Giang Phan

Publisher confirms là một extension của RabbitMQ để thực hiện publish Message đáng tin cậy. Khi publisher confirms được bật trên một Channel, các Message mà Producer  publish phải được xác nhận bởi Broker là đã nhận thành công/ thất bại. Từ đó chúng ta có thể ghi log, thông báo lỗi và / hoặc retry gửi tin nhắn. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng tính năng này.

Enabling Publisher Confirms trên một Channel

Phần 12 : Kết nối RabbitMQ”]

Publishers confirms không được enable theo mặc định. Để enable chúng ta gọi phương thức confirmSelect().

Channel channel = connection.createChannel(); channel.confirmSelect();

Phương thức này phải được gọi trên mọi Channel mà ta muốn sử dụng, chỉ nên được kích hoạt một lần cho một Channel, không phải cho mọi Message được publish.

Để biết một Message đã được publisher confirm hay chưa, chúng ta đăng ký một callback để được notify về kết quả publish:

Channel channel = connection.createChannel(); channel.confirmSelect();     // code when message is confirmed     // code when message is nack-ed });

Có 2 callback:

Một cho Message được xác nhậ.

Một cho tin nhắn nack-ed (tin nhắn có thể được coi là bị mất bởi boker).

Mỗi callback có 2 tham số:

sequence number (số thứ tự): một số xác định Message được xác nhận hoặc nack-ed. Nó tương ứng với số Message được publish.

multiple: đây là một giá trị boolean. Nếu false, chỉ có một Message được xác nhận / nack-ed, nếu true, tất cả các Message có số thứ tự <= được xác nhận / nack-ed.

Chúng ta có thể lấy một sequence number của một Message trước khi nó được publish thông qua phương thức sau:

long sequenceNumber = channel.getNextPublishSeqNo());

Ví dụ Publish và Confirm từng Message

Trong ví dụ này, tôi sẽ tạo một Direct Exchange, 1 channel và enable tính năng Publisher Confirm trên Channel này.

package com.gpcoder.publisherconfirm; import com.rabbitmq.client.*; import java.io.IOException; import java.util.concurrent.TimeoutException; public class SinglePublisherConfirm {     private static final String EXCHANGE_NAME = "PublishingMessage.DirectExchange";     private static final String QUEUE_NAME = "PublishingMessage.DirectQueue1";     private static final String ROUTING_KEY = "batchMessage";     private static final int NUM_OF_MESSAGE = 6;     public static void main(String[] args) throws IOException, TimeoutException, InterruptedException {         // Create connection         ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();         factory.setHost("localhost");         Connection connection = factory.newConnection();         // Create channel         Channel channel = connection.createChannel();         // Create direct exchange - exchange, builtinExchangeType, durable         channel.exchangeDeclare(EXCHANGE_NAME, BuiltinExchangeType.DIRECT, true);         // Create queue - (queueName, durable, exclusive, autoDelete, arguments)         channel.queueDeclare(QUEUE_NAME, true, false, false, null);         // Bind queue to exchange - (queue, exchange, routingKey)         channel.queueBind(QUEUE_NAME, EXCHANGE_NAME, ROUTING_KEY);         // Enabling Publisher Confirms on a Channel         AMQP.Confirm.SelectOk confirmed = channel.confirmSelect();         System.out.println("Enabled published confirm: " + confirmed);         // Handling Publisher Confirms Asynchronously             // code when message is confirmed             System.out.println("[Confirmed - multiple] " + multiple);             System.out.println("[Confirmed - sequenceNumber] " + sequenceNumber);             // code when message is nack-ed             // Message was lost, we just print the info for debug;             // otherwise, this case should be handled differently             System.out.println("Not-Acknowledging for message with id " + sequenceNumber);         });         // Publish messages to the channel and put the ids to the queue             System.out.println("[Received] : " + new String(message.getBody()));         };             System.out.println("[Canceled]" + consumerTag);         };         // basicConsume - ( queue, autoAck, deliverCallback, cancelCallback)         channel.basicConsume(QUEUE_NAME, true, deliverCallback, cancelCallback);     } }

Output chương trình:

Enabled published confirm: #method() [Send] [1] Message 1 [Confirmed - multiple] false [Confirmed - sequenceNumber] 1 [Send] [2] Message 2 [Confirmed - multiple] false [Confirmed - sequenceNumber] 2 [Send] [3] Message 3 [Confirmed - multiple] false [Confirmed - sequenceNumber] 3 [Send] [4] Message 4 [Confirmed - multiple] false [Confirmed - sequenceNumber] 4 [Send] [5] Message 5 [Confirmed - multiple] false [Confirmed - sequenceNumber] 5 [Send] [6] Message 6 [Confirmed - multiple] false [Confirmed - sequenceNumber] 6 [Received] : Message 1 [Received] : Message 2 [Received] : Message 3 [Received] : Message 4 [Received] : Message 5 [Received] : Message 6

Như bạn thấy, các Message được xác nhận từng cái một thông qua confirm callback.

Ví dụ Publish và Confirm một Batch các Message

Tương tự như trên, nhưng chúng ta yêu cầu gửi confirm callback theo batch.

package com.gpcoder.publisherconfirm; import com.rabbitmq.client.*; import java.io.IOException; import java.util.concurrent.TimeoutException; public class BatchPublisherConfirm {     private static final String EXCHANGE_NAME = "PublishingMessage.DirectExchange";     private static final String QUEUE_NAME = "PublishingMessage.DirectQueue1";     private static final String ROUTING_KEY = "batchMessage";     private static final int NUM_OF_MESSAGE = 6;     private static final int BATCH_SIZE = 3;     public static void main(String[] args) throws IOException, TimeoutException, InterruptedException {         // Create connection         ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();         factory.setHost("localhost");         Connection connection = factory.newConnection();         // Create channel         Channel channel = connection.createChannel();         // Create direct exchange - exchange, builtinExchangeType, durable         channel.exchangeDeclare(EXCHANGE_NAME, BuiltinExchangeType.DIRECT, true);         // Create queue - (queueName, durable, exclusive, autoDelete, arguments)         channel.queueDeclare(QUEUE_NAME, true, false, false, null);         // Bind queue to exchange - (queue, exchange, routingKey)         channel.queueBind(QUEUE_NAME, EXCHANGE_NAME, ROUTING_KEY);         // Enabling Publisher Confirms on a Channel         AMQP.Confirm.SelectOk confirmed = channel.confirmSelect();         System.out.println("Enabled published confirm: " + confirmed);         // Handling Publisher Confirms Asynchronously             // code when message is confirmed             System.out.println("[Confirmed - multiple] " + multiple);             System.out.println("[Confirmed - sequenceNumber] " + sequenceNumber);             // code when message is nack-ed             // Message was lost, we just print the info for debug;             // otherwise, this case should be handled differently             System.out.println("Not-Acknowledging for message with id " + sequenceNumber);         });         // Publish messages to the channel and put the ids to the queue             System.out.println("[Received] : " + new String(message.getBody()));         };             System.out.println("[Canceled]" + consumerTag);         };         // basicConsume - ( queue, autoAck, deliverCallback, cancelCallback)         channel.basicConsume(QUEUE_NAME, true, deliverCallback, cancelCallback);     } }

Output chương trình:

Enabled published confirm: #method() [Send] [1] Message 1 [Send] [2] Message 2 [Send] [3] Message 3 [Confirmed - multiple] true [Confirmed - sequenceNumber] 2 [Confirmed - multiple] false [Confirmed - sequenceNumber] 3 [Send] [4] Message 4 [Send] [5] Message 5 [Send] [6] Message 6 [Confirmed - multiple] false [Confirmed - sequenceNumber] 4 [Confirmed - multiple] true [Confirmed - sequenceNumber] 6 [Received] : Message 1 [Received] : Message 2 [Received] : Message 3 [Received] : Message 4 [Received] : Message 5 [Received] : Message 6

Như bạn thấy, trường hợp batch thì Message được xác nhận một lần có thể là 1 hay nhiều message.

[Confirmed – multiple] true và [Confirmed – sequenceNumber] 2 : nghĩa là đã xác nhận ok cho Message có số thứ tự <= 2.

[Confirmed – multiple] false và [Confirmed – sequenceNumber] 3 : nghĩa là đã xác nhận ok cho 1 Message có số thứ tự là 3.

[Confirmed – multiple] false và [Confirmed – sequenceNumber] 4 : nghĩa là đã xác nhận ok cho 1 Message có số thứ tự là 4.

[Confirmed – multiple] true và [Confirmed – sequenceNumber] 6 : nghĩa là đã xác nhận ok cho Message có số thứ tự <= 6.

Hướng Dẫn Sử Dụng Trong Dạy Học

Kahoot là một ứng dụng trò chơi sử dụng trong dạy học, ứng dụng dùng để thiết kế những câu hỏi trắc nghiệm online kèm theo các hình ảnh và video hấp dẫn, giúp thu hút người tham gia nâng cao kiến thức thông qua việc trả lời các câu hỏi trên ứng dụng.

Ứng dụng Kahoot ra mắt vào tháng 08/2013 tại Na Uy do ba nhà sáng lập Jamie Brooker, Johan Brand và Morten Versvik tạo ra. Cho đến nay, ứng dụng đã được phổ biến khắp 180 quốc gia với hơn 50 triệu người sử dụng, cùng với các trường học trên toàn thế giới.

Kahoot có thể hiểu như một website, chính vì vậy, bạn có thể sử dụng trên hầu hết các thiết bị như: máy tính, laptop, điện thoại thông minh,… Với điều kiện thiết bị đã có kết nối internet. Và bạn có thể tham gia trả lời câu hỏi ở mọi lúc, mọi nơi.

Kahoot là ứng dụng dạy học hoàn toàn miễn phí, giao diện vô cùng thân thiện, dễ sử dụng. Bên cạnh đó, Kahoot còn có nhiều ưu điểm khiến nó trở thành một trong 100 công cụ hỗ trợ dạy học chất lượng nhất trên thế giới tới nay. Cụ thể:

+ Người tạo câu hỏi có thể cài đặt thời gian cho các câu hỏi

+ Có thể sử dụng trên các trình duyệt web, các nền tảng di động

+ Không tốn thời gian tải về và cài đặt trên thiết bị

+ Có sẵn kho kiến thức trắc nghiệm từ cộng động Kahoot, bạn có thể sử dụng nó.

+ Hỗ trợ các chức năng tương tác trên Kahoot cho người sử dụng

+ Hỗ trợ tích hợp hình ảnh, video, sơ đồ…. Vào Kahoot

+ Bắt buộc thiết bị sử dụng phải có kết nối internet

+ Chỉ áp dụng cho câu hỏi trắc nghiệm (100%)

+ Hạn chế ký tự cho câu hỏi và câu trả lời: 95 ký tự cho câu hỏi, 60 ký tự cho câu trả lời.

Kahoot là một công cụ trực tuyến., áp dụng cho hầu hết các thiết bị có kết nối internet hiện nay. Chính vì vậy, những đối tượng học sinh, sinh viên, người dùng mong muốn nâng cao kiến thức học tập và trao dồi sự hiểu biết thì có thể đăng ký ứng dụng Kahoot để tham gia sử dụng Kahoot.

Bên cạnh đó, đây là một ứng dụng vô cùng hữu ích đối với trường học. Giáo viên có thể sử dụng Kahoot để cải thiện việc học tập cho học sinh. Học sinh có thể vừa học vừa làm bài thi trên ứng dụng Kahoot.

Bước 2: Chọn 1 trong các kiểu tài khoản sau:

+ Teacher

+ Student

+ Personal

+ Professional

Bước 4: chọn gói tài khoản Basic (bạn cũng có thể chọn gói tài khoản tốn phí để được nhận về nhiều tính năng chất lượng hơn).

Bước 4: Điền 4 đáp án trắc nghiệm cho câu hỏi ở mục Add answer 1, 2, 3, 4

Bước 5: Chọn mục Correct answer để tick đáp án đúng cho câu hỏi

Bước 6: Có thể thêm các câu hỏi khác ở mục Add Question ở bên trái màn hình

Bước 8: Chọn Done để hoàn thành bộ câu hỏi trắc nghiệm trên Kahoot.

Bước 1: Đăng nhập vào website Kahoot: chúng tôi với tài khoản người tham gia kiểm tra

Bước 4: Sau khi đủ số lượng người tham gia vào bài thi trắc nghiệm. Hãy Khoá ID bằng cách:

+ Kích chuột vào móc khoá trắng bên phải màn hình

+ Sau đó, nhấn Start (bắt đầu)

Bước 5: Màn hình sẽ hiển thị bài kiểm tra trắc nghiệm để bạn bắt đầu làm bài.

Game PIN là một mã PIN để người sử dụng có thể tham gia vào Kahoot. Game PIN được tạo ra khi giáo viên thực hiện bộ câu hỏi trắc nghiệm và bắt đầu chấp nhận người tham gia vào.

Người tham gia không tự tạo được mã PIN mà phải nhận mã này từ giáo viên hoặc người tạo đề thi. Nó là duy nhất và bắt buộc phải có để có thể tham gia vào ứng dụng bắt đầu làm bài.

Tới nay, Kahoot cho phép 4.000 người cùng tham gia một lần. Số lần sử dụng này khá lớn, đủ để thực hiện trong cả quy mô trường học, buổi hội thảo hoặc một khán phòng đông người.Đây cũng là một lý do khiến ứng dụng Kahoot được đông đảo người dùng trên khắp quốc gia lựa chọn sử dụng.

+ chúng tôi là ứng dụng dành cho học sinh (người tham gia) dùng để trả lời câu hỏi trắc nghiệm, lấy Mã PIN (game PIN) từ giáo viên (người tạo đề thi) để tham gia bài kiểm tra.

+ chúng tôi là ứng dụng dành cho giáo viên đăng ký tài khoản và tạo bộ câu hỏi trắc nghiệm trên đó.

Có hàng triệu khách hàng Tiềm Năng đang xem bài viết này

Bạn muốn có muốn đưa sản phẩm/dịch vụ thương hiệu của mình lên website của chúng tôi

Liên Hệ Ngay!

10 Trò Chơi Sử Dụng Trong Môn Lịch Sử Lớp 4

Trò chơi 1: Nối tay nhanh

– Mục đích: Củng cố các cuộc khởi nghĩa của nhân ta chống lại ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

– Chuẩn bị: 2 tờ giấy có ghi đầy đủ các nội dung chơi, 2 bút dạ.

– Cách tiến hành: Chọn hai đội chơi, mỗi đội có 9 học sinh.

Giáo viên bật màn hình cho cả hai đội và cả lớp cùng quan sát, sau đó giáo viên phát cho hai nhóm, mỗi nhóm 1 tờ giấy có nội dung như trên màn hình, mỗi đội có 15 giây đọc các thông tin trên bảng. Sau khi giáo viên hô “1, 2, 3. Bắt đầu!” và tính giờ thì mỗi đội cử 1 em lên nối, nối xong em đó trở về đứng cuối hàng em thứ hai mới được lên. Cứ như vậy cho đến học sinh cuối cùng. Hết giờ đội nào nối đúng nhiều hơn, thời gian nhanh hơn, nối đẹp hơn đội đó là đội thắng cuộc.

– Nội dung trò chơi Nối nhanh tay:

A B

(Thời gian ) (Các cuộc khởi nghĩa)

Năm 40 Khởi nghĩa Lí Bí

Năm 248 Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Năm 542 Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Năm 550 Chiến thắng Bạch Đằng

Năm 722 Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ

Năm 766 Khởi nghĩa Triệu Quang Phục

Năm 905 Khởi nghĩa Dương Đình Nghệ

Năm 931 Khởi nghĩa Bà Triệu

Năm 938 Khởi nghĩa Phùng Hưng

– Tác dụng của trò chơi này: Học sinh được quan sát đáp án và nhận xét nhanh bài của các đội.

Trò chơi 7: Thử tài đoán nhanh

Trò chơi 1: Nối tay nhanh

Trò chơi này có thể tổ chức dưới hình thức sân chơi “Rung chuông vàng” cho cả lớp trong giờ ôn tập hay hoạt động ngoại khóa).

– Mục đích: Củng cố kiến thức về lịch sử trong cả một chương.

– Chuẩn bị: Hệ thống câu hỏi và đáp án.

– Cách chơi: Giáo viên đưa ra câu hỏi cho các đội, đại diện thành viên trong đội lần lượt viết nhanh câu trả lời vào bảng và giơ lên sau 10 giây suy nghĩ.

Câu 1: Chùa Một Cột được xây dựng vào năm nào? (1049)

Câu 2: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào năm nào? (năm 40)

Câu 3: Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi xưng vương là gì? (Đinh Tiên Hoàng)

Câu 4: Ai là người chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai năm 1076? (Lý Thường Kiệt)

Câu 5: Lý Huệ Tông truyền ngôi cho ai? (Lý Chiêu Hoàng)

Câu 6: Trường đại học đầu tiên ở nước ta? (Quốc Tử Giám)

Câu 7: Sau khi đánh đuổi quân Thanh vua Quang Trung ban bố chiếu gì? (khuyến nông)

Câu 8: Trong trận đánh đồn Đống Đa tướng giặc nào phải tự tử? (Hoằng Tháo)

Câu 9: Huế được công nhận là di sản văn hóa thế giới vào thời gian nào? (11- 12- 1993)

Câu 10: Bộ luật Hồng Đức do ai sáng lập? (Lê Thánh Tông)

– Tác dụng của trò chơi này: Trong một khoảng thời gian ngắn giáo viên có thể tổ chức cho nhiều học sinh cùng chơi, đặc biệt giáo án điện tử sẽ thuận tiện hơn rất nhiều khi sử dụng trò chơi bằng hình thức thủ công, bởi khi thiết kế trò chơi giáo viên đã xây dựng và thiết kế đáp án ngay sau mỗi câu hỏi. Vì vậy sau khi học sinh trả lời giáo viên ấn ENTER ngay để kiểm tra kết quả.

Trò chơi 7: Thử tài đoán nhanh

Trò chơi 6: Đố vui

Trò chơi 7: Thử tài đoán nhanh

– Mục đích: Giúp học sinh củng cố về thời gian, nhân vật lịch sử.

– Chuẩn bị: Các câu đố, lời giải.

– Cách tiến hành: Cả lớp cùng tham gia. Cuối giờ học giáo viên nêu các câu thơ , nếu học sinh nào giơ tay nhanh giành quyền trả lời, trả lời đúng được thưởng 1 bông hoa điểm 10.

Câu hỏi:

a) Quê người ở tận Hà Tây

Cờ lau tập trận đố bạn là ai?

b) Ai người áo vải Tây Sơn

Đem quân dẹp loạn quân Thanh bạo tàn?

b) Ải nào núi đá giăng giăng

Năm xưa tướng giặc Liễu Thăng rụng đầu.

– Tác dụng của trò chơi này: Trò chơi này có thể tổ chức bất cứ thời điểm nào trong giờ học (đầu giờ, cuối giờ hay giữa giờ), không tốn nhiều công sức để thiết kế trò chơi.

Trò chơi 10: Đoán tên nhân vật

Trò chơi 6: Đố vui

– Mục đích: Giúp học sinh nhớ được tên, một số đặc điểm và tính cách tiêu biểu của các nhân vật lịch sử.

– Chuẩn bị: Hình ảnh 1 nhân vật lịch sử, các mảnh ghép có các câu hỏi.

– Cách chơi: Chơi cả lớp hoặc theo nhóm. Chia ảnh nhân vật thành 6 mảnh ghép ứng với 6 câu hỏi, học sinh tự lựa chọn mảnh ghép, giáo viên đọc câu hỏi và sau thời gian suy nghĩ là 30 giây học sinh phải đưa ra câu trả lời. Nếu trả lời đúng một câu hỏi ở một mảnh ghép các em sẽ được 10 điểm. Sau 6 mảnh ghép học sinh phải đoán được tên nhân vật đó thì số điểm ở 6 mảnh ghép mới được chấp nhận. Nếu đoán được tên nhân vật lịch sử đó sẽ ghi được 30 điểm. Học sinh hay nhóm nào được nhiều điểm hơn sẽ giành phần thắng cuộc.

– Tác dụng của trò chơi này: Thể hiện được các mảnh ghép và các câu hỏi sau mỗi tấm ghép mà giáo án truyền thống không thể hiện được. Hơn nữa trên màn hình thể hiện rõ hình ảnh đẹp, dễ quan sát.

Trò chơi 4 : Ô chữ kì diệu

Trò chơi 10: Đoán tên nhân vật

– Mục đích: Củng cố kiến thức về thời gian, nhân vật và sự kiện lịch sử về chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo năm 938.

– Chuẩn bị: Các ô chữ, các câu hỏi và đáp án trên giáo án điện tử (màn hình)

– Cách tiến hành: Ô chữ gồm 8 từ hàng ngang và 1 từ hàng dọc. Cách chơi như sau:

Cả lớp chia thành 4 đội chơi. Các đội chơi lần lượt chọn từ hàng ngang, giáo viên sẽ đọc gợi ý về các từ hàng ngang, đội chơi nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Nếu sai hoặc sau 30 giây không có câu trả lời thì đội khác được quyền đoán. Mỗi từ hàng ngang được 10 điểm, từ hàng dọc được 30 điểm. Trò chơi kết thúc khi có đội tìm ra từ hàng dọc. Đội nào có điểm cao hơn thì đội đó thắng.

– Tác dụng của trò chơi này: Thiết kế trò chơi này trên máy chiếu sẽ không mất nhiều thời gian, cả âm thanh như tiếng vỗ tay khen khi học sinh trả lời đúng. Học sinh có thể tự lựa chọn câu hỏi.

Trò chơi 4 : Ô chữ kì diệu

Trò chơi 9: Điền đúng điền nhanh

Trò chơi 4 : Ô chữ kì diệu

– Mục đích: Củng cố cho học sinh về diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Tống.

+ Học sinh: 2 phiếu lớn, bút dạ.

+ Giáo viên: nội dung trò chơi và đáp án trên màn hình.

– Cách chơi: Chọn mỗi đội 7 học sinh, các em lần lượt lên mỗi em được điền 1 từ, thời gian 1 phút cho cả đội. Đội nào xong trước và đúng nhiều hơn đội đó thắng cuộc.

– Nội dung trò chơi:

Năm………….giặc……………..kéo quân sang xâm lược nước ta. Dưới sự lãnh đạo của……..quân dân ta đã giành chiến thắng vẻ vang ở trận…….và trận……Cuộc kháng chiến chống Tống…..nền……của dân tộc được giữ vững.

(Tống, độc lập, Chi Lăng, Lê Hoàn, 981, Bạch Đằng, thắng lợi.)

Trò chơi 3: Ai nhanh, ai đúng

Trò chơi 9: Điền đúng điền nhanh

– Mục đích: Học sinh nhớ nhanh được các sự kiện lịch sử, thời gian và địa danh lịch sử ngay sau khi học bài Nhà Trần và việc đắp đê.

– Cách tiến hành: Chơi theo tổ, mỗi tổ được lựa chọn câu hỏi 3 lần, trả lời đúng 1 câu trong 10 giây được 10 điểm, nếu đội lựa chọn không trả lời được đội kia giành quyền trả lời nếu đúng được 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm.( Trò chơi này có thể áp dụng cho tất cả các bài học khi củng cố kiến thức).

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7

– Tác dụng của trò chơi này: Học sinh có thể chọn bất kỳ ô chữ nào, không nhất thiết máy móc chọn lần lượt các ô chữ. Trò chơi này có thể tổ chức chơi cá nhân, nhóm hoặc cũng có thể chơi cả lớp bằng cách học sinh viết câu trả lời vào bảng con.

Trò chơi 3: Ai nhanh, ai đúng

Trò chơi 2: Buộc dây cho bóng

Trò chơi 3: Ai nhanh, ai đúng

– Mục đích: Củng cố kiến thức về một số tác giả, tác phẩm thời Hậu Lê

– Chuẩn bị: 2 tờ bìa ghi đầy đủ nội dung chơi, 2 bút màu, đề bài và đáp án trên giáo án điện tử.

Phần trên vẽ các quả bóng bay, trên mỗi quả có ghi tên tác phẩm tiêu biểu thời Hậu Lê.

Phần dưới vẽ một cụm các ô vuông ghi tên tác giả tương ứng các tác phẩm bên trên.

– Cách chơi: Học sinh nối bóng với ô ghi tác giả đúng ở dưới. Mỗi em trong đội chỉ được nối 1 lần. Em này nối xong mới được đưa bút cho bạn khác nối tiếp. Đội nào xong trước và đúng đội đó thắng cuộc.

Ô bóng Ô tác giả

Đại Việt sử kí toàn thư Nguyễn Trãi

Lam Sơn thực lục Ngô Sĩ Liên

Dư địa chí Lương Thế Vinh

Đại thành toán pháp

Trò chơi 5: Kết bạn

Trò chơi 2: Buộc dây cho bóng

– Mục đích: Học sinh được củng cố về các tầng lớp trong xã hội Văn Lang.

– Chuẩn bị: 2 bảng sơ đồ, các tấm thẻ ghi: Vua Hùng, Nô tì, lạc tướng lạc hầu, lạc dân.

– Cách tiến hành: Hai đội chơi, mỗi đội 4 em. Các em lần lượt lên gắn các tuýp chữ vào các ô 1,2, 3, 4, em này gắn xong trở về cuối hàng em kia lại tiếp tục lên. Cứ như vậy cho đến hết. Đội nào gắn đúng, nhanh hơn đội đó thắng cuộc.

Trò chơi 8: Gửi thư nhanh

Trò chơi 5: Kết bạn

– Mục đích: Củng cố kiến thức lịch sử vào thời gian cuối thế kỉ thứ VXI, triều đình nhà Lê suy thoái. Đất nước từ đây chia cắt làm hai miền Nam triều và Bắc triều, tiếp đó là Đàng Trong và Đàng Ngoài.

– Chuẩn bị: Các câu hỏi viết vào giấy có dạng phong bì thư.Các đáp án của câu hỏi viết vào giấy có hình ngôi nhà.

– Luật chơi: Làm theo đúng hiệu lệnh của giáo viên.

– Cách tiến hành: 2 em đại diện cho 2 tổ (đội). Giáo viên nói: có 3 ngôi nhà trên đó có ghi các số nhà và một vài lá thư cần gửi (cho HS quan sát trên màn hình). Muốn gửi được thư đến đúng số nhà các bác đưa thư phải tìm đúng các lá thư phù hợp với số nhà. Thời gian 1 phút đội nào chuyển thư đúng, nhanh sẽ thắng cuộc.

Lá thư 1: Nhà Hậu Lê suy thoái, Mạc Đăng Dung đã cầm đầu một số quan lại cướp nhà Lê vào thời gian nào?

Lá thư 2: Cuộc chiến giữa họ Trịnh và họ Nguyễn kéo dài trong bao nhiêu năm?

Lá thứ 3:Từ năm 1627 đến 1672 họ Trịnh và họ Nguyễn đã đánh nhau bao nhiêu trận lớn?

Ngôi nhà 1: Năm 1527

Ngôi nhà 2: Năm 50

Ngôi nhà 3: Năm 7

Trò chơi 8: Gửi thư nhanh

Tùy từng bài học, giáo viên có thể thiết kế các trò chơi linh hoạt, sao cho phù hợp để mang lại hứng thú cũng như hiệu quả học tập cao nhất đối với học sinh. Chúc các thầy cô luôn có những tiết học hấp dẫn và sáng tạo.

Đăng bởi: Lật Đật

Từ khoá: 10 Trò chơi sử dụng trong môn Lịch sử lớp 4-5

Stochastic Rsi: Sử Dụng Stochrsi Như Nào Trong Ptkt

1. STOCHASTIC RSI LÀ GÌ?

Stochastic RSI là một đạo hàm của chỉ báo sức mạnh tương đối RSI; do đó nó được coi là chỉ báo của chỉ báo.

2. CÔNG THỨC STOCHASTIC RSI

StochRSI = (RSI Hiện tại – RSI Thấp nhất) / (RSI Cao nhất – RSI Thấp nhất)

– RSI hiện tại: Chỉ báo RSI đang hiện hành

– RSI thấp nhất: Chỉ báo RSI thấp nhất trong 14 phiên giao dịch gần nhất (hoặc trong khoảng thời gian bạn đã chọn)

Như đã đề cập trước đó, một số loại biểu đồ Stochastic RSI gán các giá trị nằm trong khoảng từ 0 -100 thay vì 0 – 1. Trên những biểu đồ này, đường trung tâm sẽ đặt tại mức 50 thay vì 0.5. Do vậy, tín hiệu quá mua thường xảy ra tại 0.8 (80); và tín hiệu quá bán sẽ nằm ở mức 0.2 (20). Biểu đồ với cài đặt từ 0 – 100 sẽ có cách diễn giải cũng giống như vậy.

3. ĐẶC ĐIỂM STOCHASTIC RSI

Stochastic RSI được phát triển với mục tiêu cải thiện độ nhạy và tạo ra nhiều tín hiệu chính xác hơn so với các chỉ báo truyền thống như RSI, MACD,…

Ngược lại, khi giá trị Stochastic RSI lớn hơn 80 (0.8) thì tài sản này đang rơi vào tình trạng mau quá mức, hay chỉ báo RSI hiện tại đang đạt mức cực cao – đây là dấu hiệu cho thấy tài sản cơ sở sắp xuất hiện giá thoái lui.

– Khi Stochastic RSI có giá trị trên 50 (0.5); tài sản có thể được xem là có xu hướng tăng cao hơn.

– Khi chỉ báo này có giá trị dưới 50 (0.5); tài sản có xu hướng giảm giá trị.

4. PHÂN BIỆT STOCHASTIC RSI VÀ RSI

Tuy nhiên hai chỉ báo này sử dụng 2 công thức tính khác nhau; do vậy chúng mặc nhiên có một vài sự khác biệt nhất định.

So với Stochastic RSI, RSI tiêu chuẩn là một chỉ báo chuyển động tương đối chậm và tạo ra số lượng nhỏ các tín hiệu giao dịch. Sử dụng công thức bộ dao động ngẫu nhiên Stochastic cho chỉ số RSI thông thường cho phép tạo ra Stochastic RSI như một chỉ báo với độ nhạy bén cao hơn. Do đó, lượng tín hiệu mà nó tạo ra sẽ lớn; điều này giúp các trader có nhiều cơ hội để xác định xu hướng thị trường và các điểm mua hoặc bán tiềm năng.

Nói cách khác, Chỉ báo dao động Stochastic RSI là một chỉ báo dễ biến động khiến nó trở thành một công cụ phân tích kỹ thuật nhạy bén hơn; có thể cung cấp nhiều tín hiệu giao dịch hơn cho các trader. Tuy nhiên, nhiều tín hiệu hơn cũng có nghĩa là có nhiều rủi ro hơn (nhiều nhiễu hơn); và do đó, bạn nên sử dụng chỉ báo Stochastic RSI kết hợp với một số công cụ phân tích kỹ thuật khác để giúp xác nhận các tín hiệu mà nó tạo ra.

5. TÓM LƯỢC

Nhờ tốc độ nhanh và nhạy bén đối với các biến động thị trường, Stochastic RSI có thể coi là một chỉ báo rất hữu ích cho các nhà giao dịch trong cả phân tích ngắn hạn và dài hạn. Mong rằng với những chia sẻ của TradaFX trong bài viết này đã giúp bạn hiểu hơn về chỉ báo StochRSI là gì trong thị trường Forex.

Các Cách Sử Dụng Autowired Annotation Trong Spring – Deft Blog

Kích hoạt @Autowired annotation trong Spring

Cách sử dụng @Autowired

Sau khi các bean đã được khởi tạo và đăng ký với Spring IoC, giờ đây bạn có thể sử dụng @Autowired để tiêm các bean tương ứng cần sử dụng. Spring cung cấp cho chúng ta 3 cách để sử dụng @Autowired annotation hoặc là chú thích trên contructor, setter hay trực tiếp trên thuộc tính.

@Autowired trực tiếp trên thuộc tính

Trước tiên, giả sử mình có một ExampleClassBean bean như thế này

@Component public class FieldBean { public String getName() { return “Deft Blog”; } }

Giờ đây, chúng ta có thể kiểm tra với mong muốn khi gọi đến getName() method sẽ nhận về giá trị “Deft Blog” như đã khai báo trước đó.

@Autowired trên setter method

Thông thường, setter method được dùng để khởi tạo hay cập nhật giá trị của một thuộc tính trong class. Đây cũng là một nới lý tưởng để Spring có thể tiêm dependency vào.

@Component public class SetterBean { public int getValue() { return 10; } }

@Autowired constructor

Cuối cùng, chúng ta có thể sử dụng @Autowired trên contructor, Spring sẽ tự động tìm kiếm các bean tương ứng được khai báo như là tham số trong constructor.

Các bạn có thể chạy unit-test sau để kiểm tra kết quả

@Autowired với các optional dependency

Khi Spring không thể tìm thấy bean trong container để tiêm chúng vào nơi cần sử dụng, nó sẽ ném ra một exception khiến chương trình không thể khởi chạy.

@Service public class FieldExampleServiceImpl implements FieldExampleService { @Autowired(required = false) private FieldBean fieldBean;

Nhưng trong thực tế, cách này thường khá ít sử dụng. Thông thường, các bạn phải đảm bảo các bean được tạo đủ trong quá trình chạy ứng dụng.

Các trường lỗi khi sử dụng @Autowired

Để xử lý cho trường hợp xung đột này, chúng ta phải chỉ định rõ bean nào chúng ta đang cần dùng trong số những bean có cùng kiểu dữ liệu đang tồn tại trong container.

@Autowired với @Qualifier

Đây là một thông dụng dùng để chỉ rõ bean chúng ta cần dùng trong số nhiều bean có cùng kiểu dữ liệu.

public interface Formatter { String format(); } @Component(“bar”) public class BarFormatter implements Formatter { @Override public String format() { return “Bar”; } } @Component(“foo”) public class FooFormatter implements Formatter { @Override public String format() { return “Foo”; } }

Trong trường hợp trên, chúng ta có đến 2 bean có cùng kiểu dữ liệu Formatter, nên khi mình khởi tạo ConflictServiceExample service với một dependency Formatter thì gây ra lỗi

Để tránh trường hợp xung đột này, chúng ta có thể sử dụng @Qualifier để chỉ rõ tên của bean muốn sử dụng.

Autowired by name

Thì có thể ngầm hiểu như

@Autowired @Qualifier(“formatter”) private Formatter formatter;

Do vậy, các bạn có thể không dùng @Qualifier annotation mà chỉ cần thay đổi tên tương ứng với tên của bean cần sử dụng.

Kết bài

Qua bài viết này, chúng ta sẽ biết được cách sử dụng @Autowired để tiêm các dependency tự động. Có tới 3 cách áp dụng @Autowired tuy nhiên, thiên hạ đồn rằng nên sử dụng constructor autowired vì nó cho tốc độ nhanh hơn là dùng field autowired phải dùng reflection để khởi tạo. Không những vậy, khi sử dụng constructor mà các tham số quá nhiều, nghĩa là chúng ta có thể đang vi phạm nguyên tắc SOLID vì nhiều dependency đồng nghĩa với việc class của chúng ta đang chịu trách nhiệm xử lý quá nhiều logic.

Sau cùng các bạn có thể xem mã nguồn mình công khai trên gitlab để chạy và kiểm thử nếu cần thiết: autowired-demo.

Mẹo Sử Dụng Nước Trong Phong Thủy Để Đem Lại May Mắn

Sử dụng yếu tố nước để giúp nhà của bạn có một phong thủy tốt

Mọi người thêm các tính năng nước sân sau vào sân của họ với niềm tin rằng đó là một chất tăng cường yếu tố phong thủy thích hợp.

1.Sự thật về các tính năng nước sân sau

Nhiều người thêm các tính năng nước cho họ với mục đích tốt là thêm một yếu tố phong thủy tích cực. Thông thường, họ đã đọc rằng một tính năng nước có lợi cho tài chính và các lĩnh vực khác trong cuộc sống của họ. Mặc dù điều này đúng trong một số trường hợp, nhưng nó không nhất thiết đúng mỗi khi ai đó chọn cài đặt tính năng nước.

Những điều cần cân nhắc

Có nhiều điều cần xem xét trước khi cài đặt bất kỳ loại tính năng nước nào bên ngoài nhà của bạn. Trong văn hóa phương Tây, nhiều người xem phong thủy như một phương thuốc một kích cỡ phù hợp với tất cả. Triết lý này ra lệnh rằng bạn có thể tùy ý thêm một tính năng nước vào sân của bạn mà không hiểu các nguyên tắc và yếu tố phong thủy.

Một kích thước phù hợp với tất cả triết lý

Bạn cần xem xét từng yếu tố và cách chúng tương tác với nhau. Nước là một trong năm yếu tố phong thủy và là một yếu tố, nước dập tắt lửa. Nước chịu trách nhiệm cho sự nghiệp và nhiều lần số tiền theo nghề nghiệp hoặc công việc.

Thêm các yếu tố không phải lúc nào cũng có lợi

Nếu bạn ở khu vực phía Bắc hoặc Tây Bắc của nhà bạn, bạn có thể tin rằng thêm một tính năng nước ở đây là giải pháp phong thủy hoàn hảo; tuy nhiên, điều đó không nhất thiết đúng Nếu bạn đang cố gắng thu hút nhiều yếu tố tương tự vào sân của mình, sử dụng cùng một yếu tố không phải lúc nào cũng được khuyến khích. Tương tự, nếu bạn đặt phần tử ngược lại, chẳng hạn như nước trong khu vực cháy, thì nước làm suy yếu phần tử hiện có.

Khi làm suy yếu một yếu tố là mong muốn

Có những lúc làm suy yếu một yếu tố là mong muốn. Bất cứ khi nào một khu vực trong nhà của bạn có quá nhiều yếu tố cụ thể, có thể nên sử dụng yếu tố phá hoại để làm suy yếu nó. Chẳng hạn, nếu ngôi sao bay trong nhà hoặc ngôi sao bay của chủ nhà quá mạnh và mang quá nhiều lửa vào một khu vực, thì việc thêm một yếu tố nước có thể có tác dụng trung hòa. Bạn phải theo dõi các ngôi sao bay kể từ khi chúng di chuyển, vì vậy những gì có thể là một cách tuyệt vời để làm suy yếu yếu tố lửa năm ngoái hoặc thậm chí tháng trước, có thể là yếu tố sai trong năm nay.

Sử dụng nước để tăng cường các yếu tố

Nếu một yếu tố nước là cần thiết để củng cố một khu vực nước yếu, sau đó thêm một đài phun nước có thể giúp đỡ. Kim loại cũng thường được sử dụng để thu hút các yếu tố nước. Các yếu tố yếu có thể thay đổi, mặc dù và một lần nữa, phân tích Flying Stars rất quan trọng khi muốn giới thiệu các yếu tố vào nhà của bạn.

2.Cách xác định vị trí tính năng nước

Tùy thuộc vào trường phái phong thủy mà bạn theo dõi, bạn sẽ muốn sử dụng các nguyên tắc đó để xác định nơi bạn đặt tính năng nước bên ngoài của bạn. Nếu bạn đang sử dụng phong thủy Black Hat Sect để hướng dẫn bạn thì bạn sẽ sử dụng hướng Bắc (hướng tốt nhất) hoặc hướng Tây Bắc làm hai khu vực tốt nhất để đặt tính năng nước của bạn vì cả hai hướng đều được liên kết với yếu tố nước.

Sử dụng Phong thủy và La bàn

Nếu bạn thực hành trường phái Phong thủy cổ điển về Mẫu và La bàn, thì bạn sẽ muốn sử dụng phân tích Ngôi sao bay để xác định vị trí tốt nhất cho tính năng nước của bạn. Báo cáo này cung cấp cho bạn tất cả các thông tin bạn cần để đặt đài phun nước của bạn một cách an toàn. Bạn cũng sẽ có thể xác định xem hoặc khi nào bạn có thể cần phải xóa nó hoặc thay đổi địa điểm. Chỉ cần nhớ, không có gì trong cuộc sống là đứng yên; nó liên tục thay đổi, do đó, bạn cần điều chỉnh các biện pháp khắc phục và tăng cường phong thủy của mình. Đây là lý do tại sao tính năng nước của bạn nên được di động. Nếu bạn chọn xây dựng một tính năng nước cố định, có thể đôi khi bạn cần tạm dừng sử dụng nó để phù hợp với sự dịch chuyển của các ngôi sao đang bay, di chuyển như những ngôi sao trên bầu trời đêm.

3.Các loại tính năng nước

Đài phun nước: Sự lựa chọn phổ biến nhất

Thác nước và hồ bơi

Hồ cá koi

Tính năng nhà máy nước container

4.Mẹo sử dụng tính năng nước

Bất kể trường phái phong thủy nào bạn sử dụng để giúp bạn sắp xếp tính năng nước sân sau của bạn, có một số nguyên tắc phong thủy nhất định áp dụng cho cả hai trường.

Giữ tính năng nước sạch

Các nguyên tắc phong thủy sạch sẽ và không lộn xộn áp dụng cho đài phun nước hoặc tính năng hồ bơi trang trí của bạn. Bạn sẽ muốn giữ các mảnh vỡ ra khỏi nó. Ngoài ra, đảm bảo nước luôn sạch. Nước đục hoặc tảo tạo ra bởi sự trì trệ của năng lượng chi. Nếu bạn có một hồ cá koi, thì bạn cần theo dõi nước (đặc biệt là độ pH) để duy trì cá khỏe mạnh.

Dòng nước

Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi cài đặt tính năng nước là đặt đài phun nước hoặc thác nước để nước chảy ra khỏi nhà. Bạn muốn nước chảy về nhà của bạn. Hướng và lực của nước chảy quyết định nơi và bao nhiêu năng lượng chi chảy vào nhà bạn. Một dòng nước không chính xác sẽ mang năng lượng mới ra khỏi nhà của bạn và thậm chí có thể hút hết năng lượng tích cực hiện có. Chọn và đặt tính năng nước sân sau của bạn chỉ sau khi xem xét nhiều nguyên tắc phong thủy.

Cập nhật thông tin chi tiết về Sử Dụng Publisher Confirm Trong Rabbitmq trên website Eaom.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!